Liten rosenkvitten

blir en låg buske med väl förgrenat och utåtriktat grenverk. Fungerar därför bra under andra högre träd.

Nedan finns nyare sorter har tagits fram för god fruktsättning, ger större frukter och är dessutom taggfria .

Anspråkslös vad gäller jordmån men soligt läge gynnar fruktsättning och frammognad.

Självfertil men man får större skörd med två olika sorter.

Vackert växtsätt och vackra orangea blommor.