Plommon

Goda, lättodlade och med rik skörd. Man ångrar sällan ett plommonträd.

Alla träd är 1-årig plantor (dvs ett spö utan/med någon förgrening).