Hallon

Ett favoritbär för många!

Ger mest skörd i sol men halvskugga blir också bra. Gärna mullrik jord (jordförbättra med kompost). Har man Lera får man vara mer noga med att man väljer en sort som trivs även på dessa täta och kalla jordar. 

Läge, växtzon, sort och jordart har påverkan på rekommenderat plantavstånd men 0,5m kan vara bra som riktmärke.


Man brukar dela upp hallon i två grupper beroende på när de ger bär och hur de ska klippas ner på hösten.

Sommarhallon- det klassiska hallonet som skördas i juli. Många sorter är mycket härdiga och pålitliga även i kallare zoner. 

De skott som gett bär klipps ner på hösten och man lämnar de som vuxit fram under sommaren.


Hösthallon- skördas from augusti och till frosten sätter stop. Ger stor skörd!

Är härdig men norrut kan man missa stor del av skörden pga för tidig höst. Därför rekommenderas de sällan till zoner högre än 3 utan extra åtgärd eller fint mikroklimat. Tex går de utmärkt att odla i växthus!

Alla skott klipps ner på hösten och plantan börjar om varje vår.