Info grundstammar

Info om grundstammar i webbshop. Grundstammen på ett träd (dvs rotsystemet som ädelsorten är ympad på) avgör hur stor trädet blir samt vilken grad av skötsel trädet behöver tex i form av bevattning och uppbindning. Den har också viss inverkan på trädets härdighet.


Äpple:

- A2 är en starkväxande grundstam. Zon: 6. Det ger ett träd som växer kraftigt i början för att sen avta. Stort och djupt rotsystem. Den starka tillväxten kan leda till att trädet kommer senare i bäring men har god avkastning på äldre träd. Planteringsyta: 15-25 m2/ träd (beroende på sort, jordmån och skötsel). Kan vara lämplig för spaljéring om man önskar en större form.

-M26 är en hyffsat svagväxande grundstam som ger ett mindre träd (ca 45 % av 'A2'). Träd på denna rot börjar ge frukt i ung ålder och sedan god skörd. Planteringsyta: 9-12 m2/ träd beroende på (sort, jordmån och skötsel).  Lämplig till spaljéring av mindre-större strukturer. Zon: ? anges ofta till zon 3 men vi har hitintills haft goda erfarenheter här på vår lerjord i zon 4.

- B9 är en svagväxande grundstam som ger ett mindre träd (ca 35 % av A2). Zon: 7. Träd på denna rot börjar ge frukt i mycket ung ålder. Sorter ympade på denna grundstam klarar ofta att växa i kallare zoner än vad som anges i litteraturen. Det grunda rotsystemet kan kräva bevattning under torra perioder även efter trädet är etablerat. Även stödstolparna bör sitta kvar. Planteringsyta: 6-8 m2/ träd beroende på (sort, jordmån och skötsel). Lämplig till spaljéring av mindre strukturer.

- Sylvestris är frösådda vildaplar (Malus sylvestris). Dessa ger djupa rotsystem och starkväxande träd. Blir gamla.

-Bittenfelder är en starkväxande grundstam.  Växtkraft snarlik den från A2. Medelstort och djupt rotsystem med god förankring.  Kan vara lämplig för spaljéring om man önskar en större form. Mycket god härdighet. Zon: 6 (7).


Päron:

- Kirchensaller är en starkväxande grundstam. God växtkraft och bra förankring. Planteringsyta: 15-25 m2/ träd beroende på (sort, jordmån och skötsel). Zon 6.

- Eline är en svagväxande grundstam som ger ett mindre träd (cirka 3 meter efter 10 år). Visa källor håller den som ungefär 50% av starkväxande. Trots att det är ett kvitten (Cydonia oblonga) anses den mycket härdig, vart fall zon 4. Ger i ung ålder och stor skörd med bra kvalitet.


Plommon:

- Cerasifera är en starkväxande grundstam. God växtkraft och bra förankring. Tål sämre jordar bättre än de flesta andra. Skjuter rotskott som ska tas bort. Zon 5.

- St. Julien är en medel starkväxande grundstam, ca 70% växtkraft jämfört med cerasifera. Små krav på jordmån. Mycket god vinterhärdighet, zon 5(6) brukar uppges. Träden ger frukt vid yngre ålder på denna grundstam. Mindre rotskott.


Körsbär:

- avium är en starkväxande grundstam. Ger stora träd med god förankring. Blir gamla träd. Tål sämre jordar bättre än de flesta andra. Kan skjuta rotskott som då ska tas bort. Svensk sort. Zon 5.

- GiselA 5 är en svagväxande grundstam, ca 35% växtkraft jämfört med P. avium. Träden börjar ger frukt vid ung ålder på denna grundstam. Skjuter inga rotskott. Klarar olika jordmånar men föredrar luftiga jordar. Mycket god vinterhärdighet, zon 6.